http://xlnet.wzeg.com/ 
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
 
我的日历
<<  < 2009 - >  >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
站点公告
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我的分类
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我的相册
日志更新
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
最新评论
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
BLOG留言
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我的博客群
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
BLOG链接
BLOG搜索
BLOG信息
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
浅草文学社的《小荷》电子版推出喽!
力不在小 发表于 2007-4-23 23:01:00
  用了三天的时间,从页面扫描、图片处理、整体规划设计、网页设计、色调处理、程序编写、一直到调试,终于把浅草文学社的电子版的《小荷》推出了,由于时间的关系,目前只是推出了2006.11第40期,接下来制作二○○七第一期(总第41期),如果你看惯了书本式的,不防看看电子版的,如果你喜欢在电脑前看看《小荷》,那么以后在《小荷》电子版网站上将第一时间(未印刷发行之前)看到它。

《小荷》电子版
阅读全文 | 回复(8) | 引用通告 | 编辑
seo
seo(游客)发表评论于2015-10-28 12:50:30
seo(游客)http://www.qiccy.com/mmly/2430.shtml http://www.aissj.com/tryp/30.shtml http://www.cdetl.com/ssyq/2219.shtml http://www.bhmts.com/kjjy/1196.shtml http://www.bdzbh.com/bylx/258.shtml http://www.wjslw.com/htch/2384.shtml http://www.aajtb.com/canjuxidi/2623.shtml http://www.fzaks.com/ysdl/14.shtml http://www.ehyuz.com/koufuhgh/26.shtml http://www.cgcyx.com/shhz/138.shtml http://www.ayzxj.com/jhgw/131.shtml http://www.bcyuj.com/gddq/228.shtml http://www.cdyid.com/cpmj/209.shtml http://www.chzgv.com/jpxc/6.shtml http://www.aemzz.com/dongpinai/2473.shtml http://www.yxwfs.com/qcnc/2315.shtml http://www.fspsh.com/cpyd/2326.shtml http://www.acwht.com/yyzm/1442.shtml http://www.afkio.com/shentaifo/2563.shtml http://www.cipue.com/szdy/35.shtml http://www.adiws.com/boligaigai/2601.shtml http://www.ddthj.com/pmtl/80.shtml http://www.sjibb.com/dfbgm/2199.shtml http://www.armoq.com/jy500/254.shtml http://www.axotk.com/tjbk6/232.shtml http://www.armoq.com/gmhz/172.shtml http://www.whdht.com/qgd/2221.shtml http://www.azyue.com/qjqt/252.shtml http://www.cafnl.com/cssl/202.shtml http://www.flmjx.com/bihushipin/2270.shtml
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
seo
seo(游客)发表评论于2015-10-27 19:50:40
seo(游客)http://www.ruoyunwang.com/s-6d742555922d4e4f0303.shtml http://www.aachn.com/cypz/291.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-61733796ad3ac4c4f915.shtml http://www.aawvd.com/hgdq/209.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-c4e5d331c1f3fd967fec.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-1282727d1f5c7bf714d2.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-21c3944909e43896abaa.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-50f3b495cfda32be212d.shtml http://www.adapj.com/cllg/112.shtml http://kmpf.hynews.net/bdf/247284.shtml http://www.aaugm.com/mobuhanjie/116.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-074e81bf53b71eda7ad6.shtml http://www.bwaca.com/1weiyi/149.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-d594f268ce8125050441.shtml http://www.sylwg.com/cktb/49.shtml http://www.acgvy.com/qf240/82.shtml http://www.bwaca.com/1weiyi/548.shtml http://www.txgst.com/ylxz/151.shtml http://www.zhlgj.com/xzjy/2411.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-047d69628bf6922da90a.shtml http://www.bthsc.com/ylqt/ http://www.yptkd.com/czlk/220.shtml http://www.dlsnk.com/qcd/44.shtml http://www.lpong.com/qcls/244.shtml http://www.aicnb.com/huoyun/ http://www.aaezh.com/zhishideng/66.shtml http://www.afkio.com/zxjz/52.shtml http://www.qybyq.com/yhy/168.shtml http://www.syitw.com/ziyingying/138.shtml http://www.piioo.com/hanguodiku/243.shtml
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
seo
seo(游客)发表评论于2015-10-27 19:47:45
seo(游客)http://www.xzfsk.com/ckgb/9.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-31a3623d29987ca9807c.shtml http://www.afrhw.com/gykf/27.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-33612e9e8fadd584e804.shtml http://www.aayzh.com/xqyc/166.shtml http://www.bmaxe.com/kccp/205.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-a84b99c58ba1958d35a6.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-0c042d1538d923676766.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-b6871ecad7b34d2c5afd.shtml http://www.xcsrw.com/damenwujin/15.shtml http://www.ynqjf.com/hezihongmu/8.shtml http://kmpf.hynews.net/npx/253656.shtml http://kmpf.hynews.net/nanke/255109.shtml http://www.aalyb.com/zysg/467.shtml http://www.kxjyz.com/nbsl/152.shtml http://www.gzqmc.com/hulihuajia/127.shtml http://kmpf.hynews.net/fuke/268488.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-cc97ebbcba4cb8e379ad.shtml http://www.ldmtw.com/m20dh/152.shtml http://www.wljzt.com/rsjs/284.shtml http://www.aaboda.com/mfyc/173.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-200c658520ecc0ad0e2d.shtml http://www.adejg.com/jiannvhai1/1536.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-7eb454d427b33e5743a6.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-6a7c847e1de7036e7663.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-73e614bd707e5b632484.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-2d6ed27871467fe5c205.shtml http://www.zwlzp.com/wdyx/283.shtml http://www.ldmtw.com/xmfh/160.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-3205b25fd6574e332995.shtml
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
seo
seo(游客)发表评论于2015-10-27 19:35:07
seo(游客)http://www.qiccy.com/mmly/2430.shtml http://www.aissj.com/tryp/30.shtml http://www.cdetl.com/ssyq/2219.shtml http://www.bhmts.com/kjjy/1196.shtml http://www.bdzbh.com/bylx/258.shtml http://www.wjslw.com/htch/2384.shtml http://www.aajtb.com/canjuxidi/2623.shtml http://www.fzaks.com/ysdl/14.shtml http://www.ehyuz.com/koufuhgh/26.shtml http://www.cgcyx.com/shhz/138.shtml http://www.ayzxj.com/jhgw/131.shtml http://www.bcyuj.com/gddq/228.shtml http://www.cdyid.com/cpmj/209.shtml http://www.chzgv.com/jpxc/6.shtml http://www.aemzz.com/dongpinai/2473.shtml http://www.yxwfs.com/qcnc/2315.shtml http://www.fspsh.com/cpyd/2326.shtml http://www.acwht.com/yyzm/1442.shtml http://www.afkio.com/shentaifo/2563.shtml http://www.cipue.com/szdy/35.shtml http://www.adiws.com/boligaigai/2601.shtml http://www.ddthj.com/pmtl/80.shtml http://www.sjibb.com/dfbgm/2199.shtml http://www.armoq.com/jy500/254.shtml http://www.axotk.com/tjbk6/232.shtml http://www.armoq.com/gmhz/172.shtml http://www.whdht.com/qgd/2221.shtml http://www.azyue.com/qjqt/252.shtml http://www.cafnl.com/cssl/202.shtml http://www.flmjx.com/bihushipin/2270.shtml
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:浅草文学社的《小荷》电子版推出喽!
dingmengjue发表评论于2007-10-10 18:54:54
dingmengjue哈哈,今天我向《小荷》投稿了。
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:浅草文学社的《小荷》电子版推出喽!
zuiwukuangge发表评论于2007-4-29 13:26:33
zuiwukuangge很久没有上来。先道一声“辛苦”!
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:浅草文学社的《小荷》电子版推出喽!
xlnet发表评论于2007-4-27 23:44:15
xlnet不要再做无端地入侵啦...
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
Re:浅草文学社的《小荷》电子版推出喽!
长枫大侠007(游客)发表评论于2007-4-26 7:40:08
长枫大侠007(游客)
个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
发表评论:
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……