http://xlnet.wzeg.com/ 
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
 
我的日历
<<  < 2009 - >  >>
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
站点公告
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我的分类
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我的相册
日志更新
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
最新评论
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
BLOG留言
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我的博客群
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
BLOG链接
BLOG搜索
BLOG信息
网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……
我要我的棒棒糖!
力不在小 发表于 2009-5-10 19:57:00

 3岁的小孩无法理解将来可能面临失业,无法理解自己的私产在某些国家得不到保护,无法理解生个病会花掉一生的积蓄,他们最珍视的就是自己手上握着嘴里咬着的棒棒糖。周星驰被抢了棒棒糖会练万佛朝宗,SHE也会扯着嗓子喊“我不想~我不想~不想长大!!”。人人都有一根属于自己的棒棒糖。

 这组名为“End Times”的摄影出自加拿大女摄影家Jill Greenberg之手。孩子们为何哭得这样伤心呢?原来,Jill Greenberg把一群小朋友(包括亲戚朋友的子女和自己的女儿)放到摄影机前,塞给他们每人一个棒棒糖,就在孩子们屁颠屁颠美滋滋地咬着棒棒糖时,Jill突然邪恶地把棒棒糖糖抢走,于是孩子们伤心的一瞬被定格成影像。

 看着这些孩子们哭泣的面孔,你是否觉得女摄影师残忍呢?呵呵,这种拍摄方法又是否违背了摄影师最基本的职业道德呢?这是个见仁见智的问题。我很认同格林伯格拍“终结时代”的动机——如果孩子们得知他们将来会面对的世界是怎样的,他们的反应会怎么样

转载自 梦的角落博客

阅读全文 | 回复(6) | 引用通告 | 编辑
 • 标签:棒棒糖 摄影 
 • seo
  seo(游客)发表评论于2015-10-28 13:24:47
  seo(游客)http://www.dfxbi.com/wrst/976.shtml http://www.aelfg.com/csnk/2411.shtml http://www.cmizk.com/mtxz/134.shtml http://www.gzhdu.com/djzz/21.shtml http://www.efkvt.com/glk/4.shtml http://www.ackyj.com/qichegezha/312.shtml http://www.axwlf.com/xhyd/2251.shtml http://www.cnmke.com/miqimini/87.shtml http://www.aajnv.com/cate915/2413.shtml http://www.aysyj.com/scrk/264.shtml http://www.chpni.com/deguo/2.shtml http://www.gszhd.com/cdz/34.shtml http://www.fvgft.com/deguowake/79.shtml http://www.acgql.com/hzgr/2733.shtml http://www.aaeyinli.com/jnrs/2269.shtml http://www.ddhyn.com/srjh/78.shtml http://www.dpsmw.com/byz/64.shtml http://www.axudq.com/dxzp/1348.shtml http://www.ajtge.com/ctrl/83.shtml http://www.dtwgk.com/muwenpige/34.shtml http://www.neasb.com/zc6407/2545.shtml http://www.cqbpa.com/zgxq/162.shtml http://www.aadui.com/wztw/2889.shtml http://www.bdzcr.com/gdhj/261.shtml http://www.zaqzl.com/fpxl/2311.shtml http://www.kxjyz.com/mrjq/2308.shtml http://www.cafnl.com/rzj/49.shtml http://www.adejg.com/sxtg/1475.shtml http://www.eerwc.com/shenkeke/133.shtml http://www.dqbvc.com/tppz/72.shtml
  个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
  seo
  seo(游客)发表评论于2015-10-27 21:01:11
  seo(游客)http://www.aaezh.com/rhsl/381.shtml http://www.tvhuo.com/llkb/369.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-2750958abf961e42ec94.shtml http://www.pcupc.com/bmbc/231.shtml http://www.jcahs.com/zmbb/2460.shtml http://www.aaezh.com/wangdeng/279.shtml http://www.yjrzh.com/jssd/114.shtml http://www.aaoonn.com/sphz/28.shtml http://www.cnnil.com/yjlt/ http://www.ruoyunwang.com/s-a6e74e92ad03957f7e0b.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-3bc9035ad76caee35c0d.shtml http://www.aaoee.com/stcc/130.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-0fc51093a65061589bda.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-75f0c14a2549eca8c646.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-9de9b79a377307896e1e.shtml http://www.ynplt.com/baisetihua/84.shtml http://www.aaezh.com/cxbx/86.shtml http://www.axudq.com/gtcq/1425.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-0a97c77f3b922ab28a33.shtml http://www.aaeyinli.com/jfag/201.shtml http://www.zaqzl.com/gcl/168.shtml http://www.aaboda.com/mfyc/2677.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-c1d836014921bec6e496.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-0edc05dcca5587dfb7bc.shtml http://www.aanquk.com/hcpz/210.shtml http://www.cbnhc.com/jxds/ http://www.xyldj.com/wkbw/78.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-78ad384cd202cc4434ce.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-17710b1f18e2aa52b661.shtml http://www.zhlgj.com/slgh/111.shtml
  个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
  seo
  seo(游客)发表评论于2015-10-27 20:57:27
  seo(游客)http://www.ruoyunwang.com/s-490a4eec48dd407ce75c.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-413c1c4b00dd16f49e80.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-48c15ff56824d8edcf9e.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-261b1532b7a221a981d6.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-07939a71809bd2dfeb62.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-91a9087640c7fb50ca98.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-5edd20fbaa32536e344c.shtml http://www.acpch.com/ywtp/ http://www.ruoyunwang.com/s-3561225aecc8f5ca03be.shtml http://www.jxsrc.com/wjjg/311.shtml http://www.wledk.com/jmzs/63.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-c9c484ae57017d45fff2.shtml http://www.aayzh.com/xqyc/102.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-87e183d5e18d1a431309.shtml http://www.zaqzl.com/sty/165.shtml http://www.sqjsq.com/ptcc/2399.shtml http://www.jcahs.com/gyml/217.shtml http://www.sdldl.com/jijiyitang/2680.shtml http://www.sfmmm.com/gdsg/2823.shtml http://www.wjslw.com/dbwx/243.shtml http://www.aebnx.com/jgxs/134.shtml http://www.qhangye.com/luolika/218.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-6fe8662df57feb7a6cb2.shtml http://www.txgst.com/fpyq/286.shtml http://www.abtae.com/txbl/55.shtml http://www.xayfq.com/stez/35.shtml http://www.abpkr.com/tcdh/366.shtml http://www.ruoyunwang.com/s-d15a9ea1f5153cec80f0.shtml http://www.abxei.com/zlwj/421.shtml http://www.yasyw.com/sdsy/86.shtml
  个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
  seo
  seo(游客)发表评论于2015-10-27 20:44:54
  seo(游客)http://www.dfxbi.com/wrst/976.shtml http://www.aelfg.com/csnk/2411.shtml http://www.cmizk.com/mtxz/134.shtml http://www.gzhdu.com/djzz/21.shtml http://www.efkvt.com/glk/4.shtml http://www.ackyj.com/qichegezha/312.shtml http://www.axwlf.com/xhyd/2251.shtml http://www.cnmke.com/miqimini/87.shtml http://www.aajnv.com/cate915/2413.shtml http://www.aysyj.com/scrk/264.shtml http://www.chpni.com/deguo/2.shtml http://www.gszhd.com/cdz/34.shtml http://www.fvgft.com/deguowake/79.shtml http://www.acgql.com/hzgr/2733.shtml http://www.aaeyinli.com/jnrs/2269.shtml http://www.ddhyn.com/srjh/78.shtml http://www.dpsmw.com/byz/64.shtml http://www.axudq.com/dxzp/1348.shtml http://www.ajtge.com/ctrl/83.shtml http://www.dtwgk.com/muwenpige/34.shtml http://www.neasb.com/zc6407/2545.shtml http://www.cqbpa.com/zgxq/162.shtml http://www.aadui.com/wztw/2889.shtml http://www.bdzcr.com/gdhj/261.shtml http://www.zaqzl.com/fpxl/2311.shtml http://www.kxjyz.com/mrjq/2308.shtml http://www.cafnl.com/rzj/49.shtml http://www.adejg.com/sxtg/1475.shtml http://www.eerwc.com/shenkeke/133.shtml http://www.dqbvc.com/tppz/72.shtml
  个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
  Re:我要我的棒棒糖!
  虞惠静就是我(游客)发表评论于2009-5-29 13:57:29
  虞惠静就是我(游客)别问我,我出来打酱油的。
  个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
  Re:我要我的棒棒糖!
  宁静(游客)发表评论于2009-5-20 16:11:08
  宁静(游客)太有趣啦!
  个人主页 | 引用 | 返回 | 删除 | 回复
  发表评论:
  网速不绘力呀,正在努力载入,稍等……